icon
Có câu hỏi thì hỏi TDTC
TDTC Trợ lý thông minh AI

1 đĩa xôi gấc bao nhiêu calo

TDTC忘羡.头像
Bạn nhỏ của gia đình Totoro

1 đĩa xôi gấc bao nhiêu calo

TDTC头像
TDTC
Một đĩa xôi gấc thường chứa khoảng 400-500 calo, tùy vào lượng gấc, dừa và đường được sử dụng. Tuy nhiên, đây chỉ là con số ước lượng và có thể thay đổi tùy theo cách chế biến cụ thể.
TDTC